Privacy policy THEPLANNER.be

Vanaf 25 mei 2018 geldt deze privacy policy voor alle merken en subsites van THEPLANNER.be bvba, Leonce Volckaertdreef 8, 9820 Merelbeke (BTW/ON: BE0877 482 388). De merken en subsites zijn:

www.tourismmarketinggroup.be
www.corporateplanner.be
www.associationplanner.eu
www.euplanner.com
www.metdevrienden.be
www.wiljesporten.be

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je gegevens

Je gegevens kunnen verwerkt worden om:

  • een nieuwsbrief te sturen van een van bovenvermelde merken of subsites
  • een uitnodiging te sturen voor een van de events van bovenvermelde merken of subsites
  • te communiceren over een wedstrijd, lezerswedstrijd, enquĂȘte, lezersonderzoek waar je aan deelneemt
  • de communicatie binnen een klanten- of prospectrelatie op te starten of gaande te houden (onder het recht van ondernemen)
  • je te informeren over onze producten, promoties en acties

Gegevens aan derden

De merken van THEPLANNER.be en subsites organiseren geregeld acties of wedstrijden met derde partijen. THEPLANNER.be verstrekt nooit je gegevens aan deze partnerpartijen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor geeft binnen het (wedstrijd)formulier.

Duur van de opslag

Je gegevens worden tot 7 jaar bewaard, tenzij je ze eerder laat schrappen, wijzigen of verwijderen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om ten allen tijde je persoonsgegevens aan te passen, corrigeren of te wissen. Je kunt daarvoor de geijkte procedures volgen van Mailchimp, het platform waarin je gegevens bewaard worden. Volstaan deze procedures niet, kun je altijd contact opnemen met:

THEPLANNER.be | Ludo Verhaege | ludo@theplanner.be | +32 9 329 02 73

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ondervind je problemen met het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens via de hierboven beschreven kanalen, kun je daarover melding maken bij:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be

Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging worden worden gewijzigd. Controleer ze telkens opnieuw wanneer je onze website bekijkt.